Návrat na domovskou stránku
 

BusDaq
Cansas
 CANSAS - modul pro měření fyzikálních veličin na decentralizované sběrnici CAN-bus

    Rodina produktů CANSAS představuje inovační nástroj pro decentralizované měření. Umožňuje přenos nízkého napětí nebo analogových signálů již od snímačů v digitální formě. Tím se minimalizuje zkreslení měřených hodnot, způsobené rušivými vlivy při přenosu (např. termoelektrická napětí, indukovaná napětí) a tím způsobených problémů. Po standardním¨ dvoudrátovém vedení je možná současný přenos několika veličin až do vzdálenosti 1 km.
   Systém také najde upotřebení kdekoli, kde má být zachyceno mnoho kanálů co nejblíž ke zdroji, či kde je potřeba obvyklé snímače nahradit inteligentními.
   CANSAS umožňuje přímé připojení prakticky jakéhokoliv typu snímače běžně používaných v měření fyziálních veličin. Přímo do systému mohou být zapojeny vstupy napětí a proudu (včetně nelineárních), stejně jako termočlánky, odporové snímače teploty, tenzometrické měřicí mosty či inkrementální čidla.
   Rodina modulů CANSAS také obsahuje moduly s číslicovými vstupy a výstupy, především pro řídící úlohy s otevřenou či uzavřenou smyčkou. Naleznete tam dokonce analogový výstupní modul pro konverzi dat ze sběrnice CAN-bus na analogový signál.
   Jedinečná a speciální vlastnost modulů CANSAS spočívá v jejich schopnosti úpravy signálů ze snímačů a jejich konverze na číslicové signály přenášené sběrnicí CAN-bus. Spolu s úpravou signálů z analogových snímačů nabízí každý modul předzpracování signálů v číslicovém signálovém procesoru. Například na každém jednotlivém kanálu lze provádět on-line filtrování (různých druhů), vyhlazení, výpočty RMS a tak dále.

Typické aplikace

   


 
Igor Luhan INTEGRACE MĚŘICÍCH SYSTÉMU, Petýrkova 1948, 148 00 Praha 4, Czech Republic
tel. 245 008 128, 777 11 88 57
 
e-mail: info@ippmeasure.com