home


Program pro měření krouticího momentu


        Program pro sběr dat a jejich vizualizaci, určený pro ověření funkce snímače krouticího momentu. Program komunikuje s externím měřicím přístrojem po sériové lince RS232, přičemž umožňuje volně programovat formát ovládacích příkazů jak pro jednotlivý odměr, tak pro uskutečnění sekvence odměrů.
           Kromě podpory kalibrace a přepočtu podle kalibračních křivek program umožňuje i výpočty mezi jednotlivými měřenými kanály - posunutí, diference, atd. Vypočtené kanály se zobrazují stejně jako kanály naměřené, tedy v grafech.


Igor Luhan INTEGRACE MĚŘICÍCH SYSTÉMU, Petýrkova 1948, 148 00 Praha 4, Czech Republic
tel. 245 008 128, 777 11 88 57

e-mail: info@ippmeasure.com