Návrat na domovskou stránku
 

 FAMOS -  program pro sledování dat a jejich analýzu

    FAMOS, kapesní kalkulátor pro měření, je program pro analýzu a vyhodnocení výsledků měření. Rozsah schopností programu FAMOS je přizpůsoben požadavkům měření v každé laboratoři. FAMOS vám umožní zpracovat soubor dat jakékoliv délky a naprogramovat výpočet na základě naměřených dat a běžné matematické symboliky. FAMOS má k dispozici řadu mocných voleb pro grafická zobrazení dat nebo jejich výpis v tabulkovém formátu.
    FAMOS pracuje jako kapesní kalkulátor. Pro vykonání kalkulace postačí zadat pojmenování pro výsledek, stlačit funkční tlačítko odpovídající požadované operaci, a potom stisknout tlačítko "Execute". Zbytek se zařídí automaticky. Okamžitě potom se objeví seznamu proměnných, kde je doplněna takto definovaná proměnná.
    FAMOS má k dispozici přes 300 funkcí pro zpracování a analýzu datových objektů. Zahrnují základní matematické operace (aritmetické a trigonometrické funkce...), komplexní funkce pro vyhodnocení (integrace, diferenciace...), stejně jako statistické funkce (histogram, variance...). Zvláště pozoruhodná je bohatá skupina funkcí navržených zejména pro měřicí technologie. A naví je k dispozici interpret formulí, pro zjednodušení spletitých matematických vzorců.
    Základním požadavkem je schopnost pohledu na data v tabulkovém formátu. Běžné tabulkové kalkulátory jsou však pro měřicí data špatné přizpůsobené, protože mohou uložit jen poměrně krátké skupiny dat. Naopak editor tabulek umožňuje seskupit do tabulky s časově správným umístění skupiny dat jakékoliv délky a dokonce mající rozdílné vzorkovací frekvence a časy spouštění. Díky koordinaci okna křivek s tabulkou je možné snadno zjistit polohu specifických hodnot.
    Možnosti zobrazení odměřených dat představují jeden z nejzávažnějších rysů programu. Zabudovaný správce křivek umožňuje zákaznickou konfiguraci okna křivek, nabízející reprezentaci dat ve formě 2D, 3D, alfanumerické, tabulkové nebo sloupcového grafu. Jsou podporovány kurzorové funkce, neomezený zoom (s indikací pozice), a přidávání křivek do okna metodou "táhni a pusť", stejně jako spojení ukazovatelů a vytváření vysvětlivek symbolů.
    Načítání dat představuje obvykle první a většinou obtížnou překážku. Souborový pomocník umožňuje vytvořit nebo načíst filtr pro jakýkoliv druh souboru. Lze číst všechny ASCII a binární formáty, ale jednou vymezené formáty jsou automaticky registrováný a lze je později číst právě tak jako soubory v interním formátu FAMOS. Souborový pomocník poskytuje dobře uspořádaný postup pro vytvoření vstupních filtrů.
    Tak jak ví každý měřicí specialista, zatímco správné měření může být nejobtížnějším úkolem, dokumentace výsledků je většinou časově nejnáročnější. To je důvod, proč je program vybaven generátorem zpráv, tedy vestavěným editorem speciálně navrženým pro oblast měření. Metodou "táhni a pusť", tedy myší, lze vložit do nákresu protokolu jakoukoliv z grafických reprezentací odměřeného signálu, stejně jako tabulky, jiné grafiky a texty.
    FAMOS přichází s nástrojem pro automatizaci analýzy měření, takže smyčky a dotazy mohou být zasazeny přímo do procesu analýzy dat. Toto umožňuje provádět složité rozbory na jeden stisk tlačítka. Myší lze zahrnout jakékoliv příkaz z editoru formulí do editoru posloupností. Programování makra je tedy tak jednoduché, jak jen může být.
 

Typické aplikace

  Seznamte se s přehledem aplikačních poznámek o aplikacích programu FAMOS.

Chtěl(a) bych ...
 

nahrát podrobný katalogový list programu FAMOS v angličtině  
Popis progamu FAMOS
Vám popsat svou úlohu
Pošli nám svou úlohu
 


 
Igor Luhan INTEGRACE MĚŘICÍCH SYSTÉMU, Petýrkova 1948, 148 00 Praha 4, Czech Republic
tel. 245 008 128, 777 11 88 57
 
e-mail: info@ippmeasure.com