Návrat na domovskou stránku

Sběr dat z geotechnických měření vzorků zemin 
         Zákazník provádí nejrůznější dlouhodobé zkoušky zemin prováděné při jejich namáhání různými silami. Zkoušky probíhají v labortoři, ale na řadě stanovišť, většinou nezávisle na sobě. Každý systém zajišťuje měření tlaku, síly a posunu na všech přidělených stanovištích, jejich zobrazení v grafu i číselně, sledování doby zkoušky a nepřekročení stanovených limit. Systém data archivuje, podporuje kalibraci celého měřicího řetězce atd.
        Vlastní měření se provádí v tzv. měřicí krabii, cože je menší hliníkový rozváděč, obsahující nosič modulů pro úpravu signálu z induktivních snímačů (tzv. kostky 5B) a digitalizační kartu, která převádí analogové hodnoty na sběrnici USB. Měřicí krabice také obsahuje USB hub, což umožňuje, že k ní může být připojena čtveřice zařízení GDS, která se ovládají touto sběrnicí a z nichž se po této sběrnici sbírají data. Jedna měřící krabice je tedy vybavena tak, aby mohla obsloužit dvě stanoviště pro měření smykových zkoušek nebo jedno stanoviště pro měření triaxiálních zkoušek. Systém je však natolik univerzální, že je využíván i pro řadu dalších dílčích měření.
       Systém umožňuje nastavit všechny ze zákaníkem užívaných snímačů a zařízení, jak ukazuje obrázek.
nastavení vstupů
        Nastavují se samozřejmě i parametry měření - frekvence snímání vzorků, sestavy kanálů, jejich kalibrační soubory, datový soubor atd. Po nastavení celého měřicího scénáře je odstartováno měření. Měření běží na až devíti stanovištích, což je sestava kanálů, na níž běží (nebo může běžet) jedno měření. Měření na jednotlivých stanovištích jsou nezávislá, přitom ale mohou využívat stejné kanály nebo dokonce různé kanály, spojené s jedním čidlem. Časování měření na každém ze stanovišť je individuální. Jak ukazuje obrázek, program během měření poskytuje obsluze základní informace o průběhu měření, a to proto, že tato měření jsou obvykle dlouhodobá, trvají řadu dní až týdnů.

obrázek programu
 
 


Igor Luhan INTEGRACE MĚŘICÍCH SYSTÉMU, Petýrkova 1948, 148 00 Praha 4, Czech Republic
tel. 245 008 128, 777 11 88 57
 
e-mail: info@ippmeasure.com