Návrat na domovskou stránku
 

Indikace  
        Měřicí systém pro měření průběhu vstřikovacího tlaku v čerpadlech Bosch. Systém měří otáčky a tlaky v několika místech. Pro naměřené tlaky mohou být jednak zobrazeny časové průběhy (jako na osciloskopu), jednak jsou vyhodnocovány jejich závislosti např. na otáčkách.

Zadání:

  1. Seznam veličin
Je požadováno měření Uvedené hodnoty mají být měřeny dynamicky s rozlišením alespoň 0,1 úhlového stupně polohy vačky.

Dále je potřeba sledovat a měřit, i když s podstatně menší četností (cca 1x za 3 vteřiny) :

V neposlední řadě je třeba snímat polohu budící vačky (3600 impulsů na otáčku) a tzv "nulovou značku", tj. impuls přesně 1x za otáčku.
  1. Zapojení
Dynamicky budou měřeny následující signály (vzorkování bude externí, ze snímače polohy budicí vačky) : Staticky, pomocí multifunkční měřicí desky, budou měřeny následující signály : Popis programu:

        Program je zahájen (odstartován) dvojím kliknutím na ikoně. Po odstartování se zobrazí úvodní okno sloužící pro zadání základních informací o měření.
        Tlačítkem Vyhodnocení starších dat můžeme přejít do režimu vyhodnocení již naměřených dat. Stiskneme-li  tlačítko OK program přechází k vlastnímu měření. Je zobrazen velký graf, do něhož je vykreslena naměřená závislost. Zatím je tento graf prázdný. Okno je vybaveno několika nastavovacími prvky, kterýni si můžeme nastavit  nulovou polohu vačky vzhledem k poloze nulové značky snímače, zobrazovanou část průběhu a počet změřených vstřiků.
        V sadě digitálních zobrazovačů budou průběžně měřeny (cca 1x za 2 vteřiny) a zobrazovány hodnoty :

        Tlačítko start slouží k odstartování vlastního měření. Stiskem tlačítka se odstartuje záznam dynamických signálů. Po doměření se zobrazí změřená data v grafu (oba tlaky a poloha jehly) a poněkud se změní vzhled měřicího okna. Tlačítko start je nahraženo čtveřicí jiných tlačítek : další vstřiky, nové otáčky, znovu, vyhodnocení.

        Stisk tlačítka další vstřiky způsobí doměření dalších vstřiků (zvoleného počtu). Stisk tlačítka znovu vrátí program do stavu před měřením, tzn. že hodnoty naměřené pro dané otáčky se zapomenou. Stisk tlačítka nové otáčky způsobí, že program si zapamatuje odměřené vstřiky a připraví se na měření při změněných otáčkách. Stisk tlačítka vyhodnocení zapamatuje odměřené vstřiky a přepne program do režimu vyhodnocení, určeného pro vyhodnocení a tisk protokolů.

Igor Luhan INTEGRACE MĚŘICÍCH SYSTÉMU, Petýrkova 1948, 148 00 Praha 4, Czech Republic
tel. 245 008 128, 777 11 88 57
 
e-mail: info@ippmeasure.com