home


Základní měřicí program k desce AD14DSP


        Ve spolupráci s firmou JANASCARD, dodavatelem pokrokových měřicích karet PC, byl připraven základní měřicí program, který dostává každý zákazník zdarma s kartou.
      Program umožňuje ihned po nainstalování karty do počítače začít měření. Protože karta je řízena mikroprogramem, program na začátku zajistí nahrání správného mikroprogramu do interní paměti karty. Obsluha může prostřednictvím programu nastavovat všechny veličiny, které jsou nastavitelné, jako např. zesílení jednotlivých kanálů, čas mezi odměry, počty odměrů do průměru atd. Po výběru měřených kanálů a doby měření následuje vlastní měření a zobrazení dat. S naměřenými daty lze dále pracovat, program umožňuje např.
                -  vyhlazení křivek
                -  přepočty podle typu snímače
                -  korekci teploty na studený konec
                -  výpočty diferencí
                -  tisk křivek na tiskárně


Igor Luhan INTEGRACE MĚŘICÍCH SYSTÉMU, Petýrkova 1948, 148 00 Praha 4, Czech Republic
tel. 245 008 128, 777 11 88 57

e-mail: info@ippmeasure.com