home


Program pro test záznamníků Memobox


        Jednoduchý program, který umožňuje cyklicky testovat hlasové záznamníky Memobox. Pro testování se využívá modem, jeho prostřednictvím se vytočí číslo hlasové schránky a následně se simuluje činnost obsluhy. Jak modemové příkazy, tak simulace obsluhy, jsou zadávány do ovládacího okna programu. Seznam čísel testovaných schránek je možno importovat z Excelu.


Igor Luhan INTEGRACE MĚŘICÍCH SYSTÉMU, Petýrkova 1948, 148 00 Praha 4, Czech Republic
tel. 245 008 128, 777 11 88 57

e-mail: info@ippmeasure.com