home


Program pro test záznamníků Memobox


        Jednoduchý program, který umožňuje cyklicky testovat hlasové záznamníky Memobox. Pro testování se využívá modem, jeho prostřednictvím se vytočí číslo hlasové schránky a následně se simuluje činnost obsluhy. Jak modemové příkazy, tak simulace obsluhy, jsou zadávány do ovládacího okna programu. Seznam čísel testovaných schránek je možno importovat z Excelu.


Igor Luhan INTEGRACE MĚŘICÍCH SYSTÉMU, Petýrkova 1948, 148 00 Praha 4, Czech Republic
tel. (2) 341 39 39 2, (777) 11 88 57
fax (001)801-365-8515

e-mail: info@ippmeasure.com