Návrat na domovskou stránku
 

Měření teplot
Dvojice systémů, která je určena pro měření oteplení svítidel v souladu s normou ČSN EN 60598-1 ed.5. Tento systém replikuje starší systémy, které jsou využívány již cca 4 roky. Zároveň nový systém realizuje některé změny, a to tak, aby mohly být použity i u starších systémů.
Fyzicky každý systém sestává ze tří částí: z multimetru, ze skříně s elektronikou a z počítače s programem. Tyto části jsou vzájemně propojeny prostřednictvím počítačové sítě LAN.
Jako základ vlastního měření je použit měřicí systém Keithley 2700/E. Systém obsahuje přesný digitální multimetr a dvojici 20-tikanálových diferenciálních multiplexerů se snímáním teploty studeného konce termočlánků. Měřicí vstupy jsou izolované vzájemně i vůči skříni přístroje a jsou vyvedeny do konektzorové skříně - viz obrázek. Celý měřicí systém Keithley je možno zkalibrovat jako jeden kus. Měřicí systém Keithley je s počítačem propojen prostřednictvím linky RS232, která je ve skříni elektroniky převedena na Ethernet. Stejným způsobem je vytvářen signál RS232 i pro programovatelný zdroj, který napájí svítidlo během zkoušky.
svstupní konektory
Pro ovládání měřeného svítidla a vytváření nestandardních stavů v něm, ale např. i pro řízení topení ve zkušební komoře, je systém doplněn dvojicí modulů Adam 6066, které jsou taktéž připojeny na síť Ethernet (LAN). Každý z nich na výstupu poskytuje šestici relé s odolností kontaktů 250V 5A. Tyto kontakty jsou posíleny pomocí výkonových (proudových) stykačů. Stykače jsou napájeny přes tlačítko Total STOP, jehož stiskem dojde k odpadnutí všech stykačů do klidové polohy, a tedy k rozpojení měřicího obvodu a vybití případných nábojů.
Ovládací program je koncipován tak, aby umožnil činnost ve třech různých vrstvách.
Základní vrstva umožňuje práci v tzv. běžném provozu, kdy program vykonává připravené činnosti, které jsou v souladu s normou a realizují v souladu s ní test svítidla. V této vrstvě je možno též definovat jednotlivé testy, tedy posloupnost kroků, z nichž testy sestávají. Takto vzniklé definice testů je možno uložit do souboru pro další použití.
V další vrstvě je možnost ručního ovládání určitých částí měření. Je zde možnost například provést odměry všech kanálů, ale také nadefinovat všechny měřené kanály a jejich vlastnosti. V podstatě jde v této vrstvě o možnost nastavit a vyzkoušet si jednotlivé komponenty měření, z nichž se skládá běžný provoz.
V nejnižší vrstvě je dána možnost přímého ovládání jednotlivých komponent měřicího systému. V této vrstvě je možnost spínat jednotlivé kontakty relé či přímo ovládat a měnit všechny možnosti měřicího multimetru Keithley.

 
Igor Luhan INTEGRACE MĚŘICÍCH SYSTÉMU, Petýrkova 1948, 148 00 Praha 4, Czech Republic
tel. (2) 341 39 39 2, (777) 11 88 57
fax (001)801-365-8515
 
e-mail: info@ippmeasure.com