Návrat na domovskou stránku
 

Měření teplot
Dvojice systémů, která je určena pro měření oteplení svítidel v souladu s normou ČSN EN 60598-1 ed.5. Tento systém replikuje starší systémy, které jsou využívány již cca 4 roky. Zároveň nový systém realizuje některé změny, a to tak, aby mohly být použity i u starších systémů.
Fyzicky každý systém sestává ze tří částí: z multimetru, ze skříně s elektronikou a z počítače s programem. Tyto části jsou vzájemně propojeny prostřednictvím počítačové sítě LAN.
Jako základ vlastního měření je použit měřicí systém Keithley 2700/E. Systém obsahuje přesný digitální multimetr a dvojici 20-tikanálových diferenciálních multiplexerů se snímáním teploty studeného konce termočlánků. Měřicí vstupy jsou izolované vzájemně i vůči skříni přístroje a jsou vyvedeny do konektzorové skříně - viz obrázek. Celý měřicí systém Keithley je možno zkalibrovat jako jeden kus. Měřicí systém Keithley je s počítačem propojen prostřednictvím linky RS232, která je ve skříni elektroniky převedena na Ethernet. Stejným způsobem je vytvářen signál RS232 i pro programovatelný zdroj, který napájí svítidlo během zkoušky.
svstupní konektory
Pro ovládání měřeného svítidla a vytváření nestandardních stavů v něm, ale např. i pro řízení topení ve zkušební komoře, je systém doplněn dvojicí modulů Adam 6066, které jsou taktéž připojeny na síť Ethernet (LAN). Každý z nich na výstupu poskytuje šestici relé s odolností kontaktů 250V 5A. Tyto kontakty jsou posíleny pomocí výkonových (proudových) stykačů. Stykače jsou napájeny přes tlačítko Total STOP, jehož stiskem dojde k odpadnutí všech stykačů do klidové polohy, a tedy k rozpojení měřicího obvodu a vybití případných nábojů.
Ovládací program je koncipován tak, aby umožnil činnost ve třech různých vrstvách.
Základní vrstva umožňuje práci v tzv. běžném provozu, kdy program vykonává připravené činnosti, které jsou v souladu s normou a realizují v souladu s ní test svítidla. V této vrstvě je možno též definovat jednotlivé testy, tedy posloupnost kroků, z nichž testy sestávají. Takto vzniklé definice testů je možno uložit do souboru pro další použití.
V další vrstvě je možnost ručního ovládání určitých částí měření. Je zde možnost například provést odměry všech kanálů, ale také nadefinovat všechny měřené kanály a jejich vlastnosti. V podstatě jde v této vrstvě o možnost nastavit a vyzkoušet si jednotlivé komponenty měření, z nichž se skládá běžný provoz.
V nejnižší vrstvě je dána možnost přímého ovládání jednotlivých komponent měřicího systému. V této vrstvě je možnost spínat jednotlivé kontakty relé či přímo ovládat a měnit všechny možnosti měřicího multimetru Keithley.

 
Igor Luhan INTEGRACE MĚŘICÍCH SYSTÉMU, Petýrkova 1948, 148 00 Praha 4, Czech Republic
tel. 245 008 128, 777 11 88 57
 
e-mail: info@ippmeasure.com