home


Doplnění programu cizí výroby


Bylo požadováno doplnit program německého dodavatele, který je používán v české pobočce německé výrobní firmy. Program je využíván pro testy spotřební elektroniky. Výrobce programu již neexistuje a k programu neexistuje žádná dokumentace. Byl však vytvořen ve vývojovém prostředí TestPoint.

rozvaděč

Konkrétně bylo požadováno v režimu B Prüfablauf doplnit na stránku Prüfprogramm zaškrtávací volbu s názvem „obrácený výsledek“. V případ jeho zaškrtnutí a v případě, že program během měření ohlásí stav Got=NOK, pak aby se měření neukončilo, ale pokračovalo jako by byl výsledek v pořádku. Nicméně stav NOK aby byl poznamenán. Informace o chybě a dalším pokračování měření aby byla obsažena na výpisu.Hodnotu zaškrtávacího políčka ukládat v rámci funkce Prüfprogramm Kopieren.

program

Bylo postupováno v několika krocích:

  1. Prozkoumání programu a hlavně závislostí na ostatní moduly, které je potřeba uspokojit na to, aby mohl být program laděn.
  2. Provedení úpravy na našem zařízení, ale bez odzkoušení v reálném provozu.
  3. Program byl zaslán mailem, zákazník jej vyzkoušel na reálném zařízení. Pokud by vše bylo v pořádku, pak byste jej zkopíroval i na ostatní zařízení. Pouze pokud by byl s úpravou problém, pak by byl další krok, ladění na místě.
Tento postup umožn il významně zredukovat cenu protože odpadly cestovní náklady.Igor Luhan INTEGRACE MĚŘICÍCH SYSTÉMU, Petýrkova 1948, 148 00 Praha 4, Czech Republic
tel. 245 008 128, 777 11 88 57

e-mail: info@ippmeasure.com