Přídavné karty pro měření, řízení a komunikaci

PCL-818

A. měřicí karty, multifunkční karty

Vlastnosti PCL-818L PCL-812PG PCL-818H PCL-818HD PCL-818HG PCL-1800 PCL-1710HG
Rozlišení A/D 12 bit 12 bit 12 bit 12 bit 12 bit 12 bit 12 bit
Paměť na desce - - - 1 kW 1 kW 1 kW 4 kW
Vz. rychlost 40kHz 30kHz 100kHz 100kHz 100kHz 330kHz 100kHz
Scan kanálů Ano - Ano Ano Ano Ano Ano
Sběrnice XT XT XT XT XT AT PCI
Počet kanálů SE 16 16 16 16 16 16 16
Počet kanálů DIF 8 - 8 8 8 8 8
Programovatelné zesílení x1,2,4,8 x1,2,4,8,16 X 0.5,1,
2,4,8
X 0.5,1,
2,4,8
X 0.5,1,5,10,50
,100,500,1000
X 0.5,1,2,
4,8
X 0.5,1,5,10,50,
100,500,1000
Vstup unipolární - - 0~10, 0~5, 0~2.5,
0~1.25
0~10, 0~5, 0~2.5,
0~1.25
0~10, 0~1, 0~0.1,
0~0, 0~0,01
0~10, 0~5,
0~2.5, 0~1.25
0~10, 0~1,
0~0.1, 0~0.01
Vstup bipolární 10,5,2.5,
1.25,0.625
10,5,2.5,1.25,
0.625,0.03125
10,5,2.5,1.25,
0.625
10,5,2.5,1.25,
0.625
10,5,1,0.1,0.05,
0.01,0.005
10,5,2.5,1.25,
0.625
10,5,1,0.1,0.05,
0.01,0.005
Pacer mód Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Programové spouštění Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Externí spouštění Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Spouštění od analog. vstupu - - - - - Ano -
Pretrigger - - - - - Ano -
Přenos dat SW Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Přenos dat IRQ Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Přenos dat DMA Ano Ano Ano Ano Ano Ano -
Rozlišení D/A 12bit 12bit 12bit 12bit 12bit 12bit 12bit
Počet kanálů D/A 1 2 1 1 1 2 2
Výstupní rozsah [V] 0~5, 0~10 0~5, 0~10 0~5, 0~10 0~5, 0~10 0~5, 0~10 0~5, 0~10 0~5, 0~10
Šířka pásma 30kHz 30kHz 30kHz 30kHz 30kHz 200kHz 100kHz
DMA přenos - - - - - Ano -
Počet dig. vstupů 16 16 16 16 16 16 16
Počet dig. výstupů 16 16 16 16 16 16 16
Čítač na kartě 8254 8254 8254 8254 8254 8254 8254
Počet kanálů 1 1 1 1 1 1 1
Základní hodiny 10MHz 10MHz 10MHz 10MHz 10MHz 10MHz 10MHz

Vlastnosti PCA-1608 PCA-1208 PCA-1408 DAS-50/4 DAS-58 PCl-9812
Rozlišení A/D 16/22 bit 12 bit 14 bit 12 bit 12 bit 12 bit
Paměť na desce - - - 1 MW 1 MW 32 kW
Vz. rychlost 8 x 2000vz./s 50kHz 50kHz 1 MHz 1 MHz 1 MHz
Scan kanálů - - - Ano Ano Ano
Sběrnice AT XT XT AT AT AT
Počet kanálů SE - 8 (až 32) 8 (až 32) 4 8 4
Počet kanálů DIF 8x1 - - - - -
Programovatelné zesílení - X1, 2, 4, 8, 16 X1, 2, 4, 8, 16 X1, 2, 4, 8, 16 X1, 2, 4 X1, 2, 4
Vstup unipolární [V] - - - 0~5, 0~10 0~5, 0~10 -
Vstup bipolární [V] 10, 5, 0.5,
0.25
5, 2.5, 1.25,
0.625, 0.0325
5, 2.5, 1.25,
0.625, 0.0325
10, 5, 2.5 10, 5, 2.5 5, 1V
Pacer mód Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Programové spuštění Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Externí spouštění Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Spouštění od analog. vstupu - - - Ano Ano -
Pretrigger - - - Ano Ano -
Přenos dat SW Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Přenos dat IRQ - Ano Ano Ano Ano Ano
Přenos dat DMA - - - Ano Ano Ano
Rozlišení D/A - 12 bit 12 bit - - -
Počet kanálů D/A - 2 2 - - -
Výstupní rozsah [V] - 0~5 0~5 - - -
Šířka pásma - 50 kHz 50 kHz - - -
DMA přenos - - - - - -
Počet dig. vstupů 8 16 prg. 16 prg. - - 3
Počet dig. výstupů 8 16 prg. 16 prg. - - -
Čítač na kartě - 8254 8254 - - -
Počet kanálů - 1 1 - - -
Základní hodiny - 2MHz 2MHz - - -

B. Výstupní karty

Vlastnosti PCL-726 PCL-727 PCI-1720 PCI-728 PCT-1606 PCG-1030 PCL839
Sběrnice XT XT PCI XT XT XT XT
Rozlišení D/A 12bit 12bit 12bit 12bit 12bit 3x10bit -
Počet kanálů D/A 6 12 4 isolované 2 (isolované) 4 3signální
generátory
-
Výstup 0~5V,
0~10V,
±5V, ±10V,
4~20mA
0~5V,
0~10V,
±5V, ±10V,
4~20mA
0~5V, 0~10V,
±5V, ±10V,
0~20mA
4~20mA
0~5V, 0~10V,
±5V, ±10V,
0~20mA
4~20mA
5V, ±5V 2,55V /
10mV
3osé řízení
krokových
motorů
Šířka pásma 15kHz 15kHz 500kHz 17kHz - 125MHz -
DMA přenos - - - - - - -
Počet dig. vstupů 16 16 - - 8 8 -
Počet dig. výstupů 16 16 - - 8 8 -
Čítač na kartě - - - - 8254 - -
Počet kanálů - - - - 6 - -
Základní hodiny - - - - 2MHz - -
Další vlastnosti - - - - Generátor časových značek Signální gengerátor do 1,3MHz FIFO -

C. Vstupní karty

Vlastnosti PCL-720 PCL-836 PCL-833 PCL-752 PCI-1750
Popis 3 x 16bit čítač 6 x 16bit čítač 3 osý enkodér,
čítač
Monitorování
systému
1 x 16bit čítač
1 x 32bit timer
Sběrnice XT XT XT XT PCI
Použití Měření frekvence,
délka pulsu
Měření frekvence,
délka pulsu
Pro IRC snímače Pro sledování napětí
sběrnice otáček
ventilátorů, teploty
Měření
frekvence,
generování
periody
Počet dig. vstupy 32 TTL 16 TTL - - 16 izol.
Počet dig. výstupy 32 TTL 16 TTL - - 16 izol.

D. Dvouhodnotové V/V karty

Vlastnosti PCL-722 PCL-724 PCL-725 PCL-730 PCL-735
Popis Digitální V/V karta Digitální V/V karta Reléová karta s dig.
vstupy
Digitální V/V karta Reléová karta
Počet dig. vstupů Max. 144 Max. 24 8 16 + 16 -
Typ Programovatelné
8255 komp mód 0,
TTL
Programovatelné
8255 komp mód 0,
TTL
Opto izolované,
vstup 5 až 24V
16 opto izolovaných,
až 24V / 1,2k&amp #937;
16 TTL
-
Počet dig. výstupů Max. 144 Max. 24 8 16 + 16 12
Typ Programovatelné
8255 komp.mód 0
Programovatelné
8255 komp.mód 0
Relé
120V / 0,5A AC
30V / 1A DC
16 opto izolovaných,
OC 5 až 50V / 200mA
16 TTL
Relé
125V AC / 0,6A
100V DC / 0,6A
30V DC / 2A
Další vlastnosti Brány kompatibilní s
8255 mód 0
Brány kompatibilní s
8255 mód 0
Vstupní
komparátor
- -

E. Procesorové karty
Dodáváme úplný sortiment procesorových karet ROCKY
CPU Pentium

Vlastnosti ROCKY-
518HV
ROCKY-
548TX
ROCKY-
548TXV
ROCKY-
558EV
ROCKY-
528AGP
ROCKY-
528AGP
ROCKY-
568SEV
Sběrnice ISA ISA/PCI ISA/PCI ISA/PCI ISA/PCI ISA/PCI ISA/PCI
CPU P-233/MMX P-233/MMX P-233/MMX P-233/MMX P-233/MMX P-233/MMX
K6/400MHz
P-233/MMX
K6/400MHz
Max.RAM 128MB 256MB 256MB 256MB 768MB 768MB 768MB
Porty 2s+1p+1PS2
+USB/I rDA
2s+1p+1PS2
+USB/I rDA
2s+1p+1PS2
+USB/I rDA
2s+1p+1PS2
+USB/I rDA
2s+1p+1PS2
+USB/I rDA
2s+1p+1PS2
+USB/I rDA
2s+1p+1PS2
+USB/I rDA
Ethernet Ne Ne Ne 10/100Mbps Ne Ne 10/100Mbps
Řadič IDE 1 kanál Při+sec Při+sec Při+sec Při+sec Při+sec Při+sec
SCSI Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
VGA na kartě SiS 5598 Ne S3 S3 Trident AGP Trident AGP Trident AGP
Další vlastnosti WatchDog,
PC104
WatchDog,
4xDOC
WatchDog,
1xDOC
WatchDog,
1xDOC
WatchDog,
1xDOC
WatchDog,
1xDOC
CPU 100MHz
clock
WatchDog,
1xDOC
CPU 100MHz
clock

CPU Pentium II a Dual Pentium

Vlastnosti ROCKY-
P218A
ROCKY-
P238V
ROCKY-
P258BX
ROCKY-
P228A
ROCKY-
P228BX
Sběrnice ISA/PCI ISA/PCI ISA/PCI ISA/PCI ISA/PCI
CPU PII-233-333 PII-233-333 PII-233-333 Dual PII-233-333 Dual PII-233-333
Max RAM 384MB 512MB 1GB 768MB 768MB
Porty 2s+1p+1PS2 2s+1p+1PS2 2s+1p+1PS2 2s+1p+1PS2 2s+1p+1PS2
Ethernet Ne Ne Ne Ne Ne
Řadič IDE 1 kanál Při+sec Při+sec Při+sec Při+sec
SCSI Ne Ne Ne Ne Ne
VGA na kartě Ne S3 Ne Ne Ne
Další vlastnosti WatchDog,
DOC, Audio SB
WatchDog,
DOC
WatchDog,
DOC
WatchDog,
DOC
WatchDog,
DOC

F. Komunikační karty
Naše firma dodává úplný sortiment komunikačních karet MOXA

Vlastnosti MOXA
C104P
MOXA
C168
MOXA
C168/PCI
MOXA
102P
MOXA
114HI
MOXA
C218P
MOXA
C218T/PCI
Sběrnice ISA ISA PCI ISA ISA ISA PCI
Typ RS232 RS232 RS232 RS422/485 RS422/485 RS232 RS232
Počet portů 4 8 8 2 4 8 8
Rychlost 115,2kbps 115,2kbps 921,6kbps 115,2kbps 921,6kbps 57,6kbps 921,6kbps
Předpěťová
ochrana
Ne Ne 2000V Ne 2000V Ne Ne
Vyrovnávající
paměť
- - - - - 512kB dual 512kB dual
Řídící CPU Ne Ne Ne Ne Ne 80286/12 80286/12
Další vlastnosti Několik
variant
provedení
Několik
variant
provedení
Několik
variant
provedení
Několik
variant
provedení
Několik
variant
provedení
Karta
s vlastním
procesorem
Karta
s vlastním
procesorem