Návrat na domovskou stránku
 

Měřicí systém pro měření pojistek elektrických aut

 
Řešení je založené na systému modulů nazývaném CRONOS flex výrobce imc Berlín. Systém sestává z modulů komunikujících po sběrnici velice podobné CANbus. Z tohoto pohledu je systém modulární, na každé konkrétní měření lze „poskládat“ přístroj z jednotlivých modulů tak, aby obsahoval veškerou potřebnou techniku a přitom byl co nejmenší. Mechanickou koncepci ilustruje obrázek. Jednoduchým „zacvaknutím“ modulů k základní jednotce je vytvořen kompletní systém, s počtem kanálů který je potřeba, a to ve formě jediného přístroje.
princip

Na výše uvedeném principu je možno vystavět přístroj, který bude obsahovat maximálně 128 kanálů. Zákazník však požadoval měřit část kanálů přímo v motorovém prostoru, tedy v horším prostředí, kam se systém CRONOS flex nehodí. Proto je část systému realizována samostatnými moduly CANSAS, které komunikují s řídící jednotkou sběrnicí CANbus a po této sběrnici jsou i napájeny. Ve vozidle jsou "obyčejné" pojistky nahrazeny měřicím odporem s pojistkou. Na měřicím odporu se snímá malé napětí úměrné protékajícímu proudu. Pro úschovu nepoužívaných modulů byl dodán přepravní kufřík s molitanovou výplní přizpůsobenou uložení jednotlivých modulů, kabeláže, měřicích pojistek atd.
systém

Základní měřicí modul je vybaven čtveřici interfejsů CANbus a jeho připojení k počítači je přes kabel LAN. Aby bylo možno dosáhnout plné vzorkovací frekvenci i při přenosu do počítače, musí být systém k notebooku připojen přes GB Ethernet. Modul je vybaven pamětí 32 GB, dostatečnou pro autonomní měření, nicméně je možno nahrávat přes USB i na externí paměťové médium. Celková dosažitelná vzorkovací frekvence je 2 MSa/s. Pro sběr vysokonapěťových analogových signálů, tj. napětí do 400V a proudů měřených bočníkem na napětí do 400V, jsou v systému použity čtyřkanálové moduly HV2-4U. Každý z modulů umožňuje měřit 4 kanály napětí na rozsazích 2,5 V až 1000V s rozlišením 24 bitů. Maximální vzorkovací frekvence je 100 kHz, šířka přenášeného pásma je do 48 kHz.

Pro sběr vysokonapěťových analogových signálů, tj. napětí do 400V a proudů měřených bočníkem na napětí do 400V, a to v motorovém prostoru, jsou použity čtyřkanálové moduly HVCI8. Každý z modulů umožňuje měřit 4 kanály napětí na rozsazích 100 V až 800V a k tomu další 4 kanály na rozsazích 20 mV až 60V, to vše s rozlišením 24 bitů. Maximální vzorkovací frekvence je 1 kHz, šířka přenášeného pásma je do 440 Hz. Na nízkonapěťových vstupech je možno měřit také proudy na rozsahu 0-20 mA a teploty prostřednictvím běžných typů termočlánků. Pro použití v nepříznivém prostředí u motoru jsou tyto moduly v provedení SL. Moduly v provedení SL jsou určeny pro nasazení v teplotním rozsahu -20 až +80°C a používají se právě pro měření ve vozidlech, na zkušebních stavech apod. Moduly jsou řízeny řídicí jednotkou CRONOS flex, která zajišťuje i sběr dat.

Konfiguraci systému si zajišťuje zákazník. Konfigurován a provozován je prostřednictvím programového balíku imcStudio. Vyhodnocení dat je prováděno programem Famos professional. Naše firma poskytla podrobné zaškolení do obsluhy systému i do ovládání jednotlivých programových balíků a poskytuje podporu na vyžádání. 
Igor Luhan INTEGRACE MĚŘICÍCH SYSTÉMU, Petýrkova 1948, 148 00 Praha 4, Czech Republic
tel. 245 008 128, 777 11 88 57
 
e-mail: info@ippmeasure.com