Návrat na domovskou stránku
 

Pokrytí  
        Programy použité v měřicím voze pro pro měření pokrytí signálem digitálního rozhlasu (DAB) a televize (DVB). Měření se provádí za jízdy.

Zadání:

Je požadováno měření

Uvedené hodnoty jsou měřeny dynamicky za jízdy měřicího vozu. Úlohou systémového integrátora bylo vypracovat programové vybavení, které splní uvedené požadavky a které bude využívat existující technické vybavení (přístoje, počítač, komunikační prostředky atd.). Příprava programu byla navíc komplikována tím, že se jedná o měřicí vůz využívaný pro rutinní měření. Z toho jednak vyplývalo, že vypracované programy nesmí jakkoliv ovlivnit stávající měření prováděná vozem, tedy nastavit měřicí přístroje do "neobvyklého" stavu nebo vyžadovat přepojení kabeláže. Další důsledek používání vozu k rutinnímu měření byl ten, že velká většina odladění byla prováděna o víkendech, kdy vůz není využíván.

Příklad výstupu z měření (měřená veličina je svorkové napětí VKV FM rozhlasu na výstupu standardní autoantény, červená : 30dBuV <= U < 50dBuV; modrá : 50dBuV <= U < 70dBuV; zelená : U >= 70dBuV):

Výstup na ortofotomapu
Výstup na vektorovou mapu

Popis:

        Přes rozhraní GPIB je k počítači připojen přijímač ESVN, kterým se měří intenzita elektromagnetického pole v pásmu signálu DAB. Měřená šířka pásma je užší než šířka vysílaného pásma, takže naměřené hodnoty jsou přepočítávány. Po sériovém rozhraní jsou potom z přijímače GPS získávány údaje o aktuální poloze vozu. V systému je pomocí sériového rozhraní RS 232 k řídícímu počítači připojen také měřicí přijímač DAB, který poskytuje údaje o bitové chybovosti přijímaného datového toku. Pro měření digitálního televizního signálu DVB-T je použit OFDM analyzátor a demodulátor. Při měření s OFDM analyzátorem se nepoužívá ESVN přijímač, protože jeho funkce je již obsazena v analyzátoru.

        Měřicí program umožňuje trvalý záznam vyjmenovaných údajů. Za cenu určitého zpomalení dokonce umožňuje současné měření na dvou frekvencích. Data jsou zaznamenávána ve vhodném formátu tak, aby umožnila post processing specializovanými programy vykreslujícími změřená data do map.

        Měřená frekvence se zadává buď hodnotou frekvence, nebo volbou kanálu (TV) či bloku (DAB), nebo názvem sítě (program udržuje databázi zjištěných názvů sítí).

        Program umožňuje uživatelské nastavení měřicích přístrojů podle okamžité potřeby. Součástí programu je série oken nazvaných “Dodatečné nastavení”. Pomocí těchto oken je možno provést vždy před měřením další nastavení přístrojů. Program si toto nastavení pamatuje a provede jej i před každým dalším měřením.

        Vzhledem k použití ocejchované přijímací antény pro DAB a DVB, program také umožňuje zadání všech parametrů potřebných pro přepočet výstupního napětí na odpovídající úroveň intenzity elektromagnetického pole.

Příklad vzhledu zadávacího okna:

Zadávací okno
 
Igor Luhan INTEGRACE MĚŘICÍCH SYSTÉMU, Petýrkova 1948, 148 00 Praha 4, Czech Republic
tel. 245 008 128, 777 11 88 57
 
e-mail: info@ippmeasure.com