Návrat na domovskou stránku
 

TestPoint  -  program pro měření a vizualizaci

Popis programu

    TestPoint je prostředí pro přípravu měření a vyhodnocení naměřených dat. Vyznačuje se  intuitivním ovládáním a důsledně objektovým přístupem. Způsob měření se nastavuje umístěním připravených grafických symbolů, reprezentujících různé měřicí a vyhodnocovací moduly ("ikony") ze zásobníku do trojice oken. První okno představuje čelní panel se zobrazovači a ovládacími prvky, ve druhém okně je seznam použitých objektů a jejich jmen. Třetí okno zobrazuje seznam akcí. Těchto seznamů je tolik, kolik je použito modulů. Každý seznam obsahuje posloupnost akcí, které se mají provést, jestliže jemu přiřazený modul obdrží nová data. Tvorba seznamu akcí je usnadněna použitím metody "táhni a pusť", tedy přenosem názvů a parametrů pomocí myši. Seznamy objektů pracují paralelně, jejich činnost je řízena událostmi, jako jsou příchod dat, doměření, akce operátora apod.

Vzhled obrazovky programu TestPoint
    Složitější sestavy modulů mohou být uzavřeny do samostatného objektu ("virtuální přístroj") a nadále přístupné jako samostatný modul. Tento postup umožňuje radikálně zjednodušit složitý měřicí problém rozdělením na řešení řady jednodušších úloh.
    Zobrazovací prvky mají volitelný rozměr a jejich uspořádání v panelu na obrazovce monitoru je zcela libovolné. Vytvořená aplikace může být spouštěna v režimu, kdy má uživatel k dispozici pouze panel se zobrazovači, které může nastavovat (např. dělení os v grafu), ale nemá možnost ovlivnit způsob měření.
    Výsledky z měření mohou být sestaveny do protokolu (včetně grafického výstupu) nebo linkou DDE přenášeny do dalších aplikačních programů (např. MS-Excel pro další výpočty nebo MS Word pro začlenění do zprávy o měření). Test Point vyžaduje MS-Windows a plně využívá jejich možností (kvalitní grafické zobrazení, grafický tisk na nejrůznějších tiskárnách, podobné ovládání jako u jiných programů, čeština, apod.). Program se ovládá anglicky a je doplněn kontextově závislou nápovědou, též v angličtině.
    Tento program je v naší firmě využíván též pro vytváření jednoúčelových zákaznických aplikací a řešení na klíč a tím je postupně rozšiřován o nové moduly a ovladače měřicích zařízení typických pro tuzemský trh. Pro ověření vlastností programu nabízíme vytvoření jedné "pilotní" aplikace, na níž si lze ověřit vhodnost programu pro zvolené použití. Pilotní aplikaci lze využít jako základ vlastních aplikací.
    Jako největší tuzemský uživatel tohoto prostředí zajišťujeme technickou pomoc a poradenství ostatním uživatelům a vývojářům. Na obrázcích je zachycena jedna z technických přednášek pořádaných naší firmou na téma praktického použití vývojového prostředí TestPoint.
 
Školení TestPoint

 
Účastnící školení TestPoint

Obsahuje moduly

 

Technické údaje

 


Chtěl(a) bych ...
 

nahrát demonstrační verzi programu TestPoint pro Windows
Demo TestPoint
nahrát příručku k programu TestPoint pro Windows 
Příručka k demoverzi progamu TestPoint
Vám popsat svou úlohu
Pošlete nám svou úlohu
 


 
Igor Luhan INTEGRACE MĚŘICÍCH SYSTÉMU, Petýrkova 1948, 148 00 Praha 4, Czech Republic
tel. 245 008 128, 777 11 88 57
 
e-mail: info@ippmeasure.com