Návrat na domovskou stránku
 

Program pro vyhodnocení trhacích zkoušek 
 
        Program je určen pro automatizované vyhodnocení trhacích zkoušek. Pracuje s měřicí kartou PCL818L, která zajišťuje jednak měření síly na zkušebním vzorku a jednak měření jeho délky.
        Po spuštění programu obsluha nejprve definuje počáteční rozměry vzorku, tvar průřezu a druh materiálu. Poté je možno zahájit měření, během něhož jsou na displeji zobrazovány průběžné hodnoty síly a délky vzorku. Měření je ukončeno po předem stanovené době nebo na pokyn obsluhy.
        Následuje vyhodnocení měření daného zkušebního vzorku. Na monitoru se zobrazí graf závislosti síly na prodloužení, z něhož uživatel odečte pomocí grafických kurzorů maximální prodloužení a sílu na mezi kluzu. Dále zde vymezí úsek křivky pro výpočet modulu pružnosti. Po zadání konečných rozměrů průřezu vzorku má program údaje pro výpočet řady veličin, jako např. maximální sílu, poměrné prodloužení na mezi kluzu, mez pevnosti, mez kluzu, elastická a plastická deformace, tažnost apod. Naměřené a vypočtené hodnoty je možné uložit do souboru nebo vytisknout do protokolu.
Protokol
        Program umožňuje též sdružovat jednotlivá měření do sérií a jednotlivé veličiny vyhodnocovat i statisticky. Série lze vytvářet i z dříve naměřených dat.
 

Igor Luhan INTEGRACE MĚŘICÍCH SYSTÉMU, Petýrkova 1948, 148 00 Praha 4, Czech Republic
tel. 245 008 128, 777 11 88 57
 
e-mail: info@ippmeasure.com