Návrat na domovskou stránku
 

Stručný průvodce smluvními vztahy s dodavatelem

 

Při dodávkách High-Technology je většinou obtížné aplikovat logistické postupy běžně používané v kupující organizaci při nákupu "obvyklého" zboží. Není tedy často vhodné uvažovat pouze o kontraktech za pevnou cenu, které jsou jinak nejběžnější. Následující přehled by měl dát některé informace k úvahám o nejvhodnějším typu kontraktu z hlediska pořizovaného zboží či služeb.

 

Prvně je vhodné si uvědomit, že vždy existuje trojúhelník, který znázorňuje požadavky na výkon dodavatele. Jednotlivými rohy trojúhelníku jsou

- objektivně měřitelný výstup

- rozpočet a

- termín.

 

Platí, že tlakem na některý z rohů trojúhelníka "přetečou" problémy na zbývající dva. Proto je vhodné, aby všechny tři rohy trojúhelníka byly dobře vyspecifikovány s tím, že samozřejmě větší důraz může být kladen pouze na některý z nich.

 

Další důležitý faktor spočívá v tom, že s každým kontraktem je spojeno určité riziko. Redukce tohoto rizika pro kupujícího není nikdy zadarmo; má-li dodavatel toto riziko nést (např. v kontraktu s pevnou cenou), pak kupující musí zaplatit "pojišťovací prémii" která toto riziko pojistí. A  nic na tom nezmění, pokud tato prémie není v kontraktu vyčíslena.

 

Podle této teorie můžeme vytvořit řadu alternativ smluvního vztahu:

1. Platba za náklady a čas. V této alternativě neplatí kupující žádnou "pojišťovací prémii", protože rizika nese sám. Může se tedy dostat na nejnižší cenu. Z hlediska trojúhelníka jde o případ s důrazem na prvním rohu (výstup) a je potřeba ošetřit i  zbývající dva rohy (např. stanovením časových a finančních limitů).

2. Pevná cena vždy zahrnuje pojišťovací prémii. V tomto případě je kladen důraz na roh trojúhelníka s cenou a je potřeba mít přesně definovány i zbývající dva rohy.

3. Kontrakt s prémií klade značný důraz na termínový konec trojúhelníka a je potřeba mít specifikovány i ostatní dva (tedy mít stanoveno co dodat a v jakém cenovém limitu).

Samozřejmě kombinací těchto extrémů lze vytvářet další typy.

 

Při konkrétních úvahách o vhodném typu kontraktu s dodavatelem bychom měli uvážit čtyři aspekty. Jde o to,

- jak kritické je přesné dosáhnutí požadovaného výsledku z celkového hlediska,

- nakolik je cílový produkt specifický a nakolik je srovnatelný s něčím jiným,

- pozice dodavatele na trhu z hlediska konkurence,

- časové možnosti manažera (kontaktní osoby) v kupující organizaci.

 

Následující tabulka znázorňuje možnosti a doporučené formy smluv:
 

kritičnost
specifičnost
pozice na trhu
časové možnosti
typ smlouvy
vysoká
jasná definice
trh kupujícího
dobré
s prémií / penále
střední
produkt, který je třeba přizpůsobit
mírná konkurence
jen pro důležité záležitosti
pevná cena nebo datum dodání
nízká
nejasné, vyplyne z dalších činností
trh dodavatele
špatné
náklady a práce
 
 
Celý tento příspěvek si zde můžete stáhnout ve formátu PDF, tedy ve formátu vhodném k vytištění.

 


 
Igor Luhan INTEGRACE MĚŘICÍCH SYSTÉMU, Petýrkova 1948, 148 00 Praha 4, Czech Republic
tel. 245 008 128, 777 11 88 57
 
e-mail: info@ippmeasure.com