Návrat na domovskou stránku
 

Měřicí systém pro životnostní test klimatizace

 
Systém pro životnostní test ovládání teploty a recirkulace na vozidlové jednotce topení a klimatizace používá trojici ovládacích hlav. Dvě z nich slouží pro ovládání otočného regulátoru teploty a výdechů; třetí hlava je určena pro ovládání táhla recirkulace a generuje přímočarý pohyb.

Pro ovládání jsou použity stejnosměrné motorky s planetovou převodovkou, které na rozdíl od krokových motorů negenerují rychlostní ani silové rázy. Ovládací moment je přenášen přes mechanickou spojku s nastavitelným přenášeným momentem. Poloha je snímána víceotáčkovým potenciometrickým snímačem úhlové polohy (aripotem).

Měřicí systém umožňuje nastavení poloh ovládacích prvků, které následně opakuje ve velkém množství cyklů. Umožňuje definovat scénář kolikrát se má který pohyb opakovat. Během měření pak sleduje pohyb ovládacích prvků a dojde-li k tomu, že ovládací prvek se přestane pohybovat (obvykle proto, že se ovládání &amp quot;zadře&amp quot; a začne prokluzovat mechanická spojka), zaznamená čas, kdy k poruše došlo (včetně dalších údajů, např. při kolikátém cyklu k poruše došlo) a daný motor přestane ovládat. Na konci měření systém vygeneruje protokol.

Pro měření je použit modul LabJack, shodný s tím, který je používán v sestavě LabTest Simple. Modul je připojen sběrnicí USB k měřicímu počítači, který zajišťuje též programové ovládání systému.


 
Igor Luhan INTEGRACE MĚŘICÍCH SYSTÉMU, Petýrkova 1948, 148 00 Praha 4, Czech Republic
tel. 245 008 128, 777 11 88 57
 
e-mail: info@ippmeasure.com