Návrat na domovskou stránku
 

Záznamy okamžitých odběrů energie

 
        Zajištění rovnoměrného odběru vyrobené tepelné energie má pro jejího výrobce nesporný ekonomický význam. Proto také řada smluv s velkými odběrateli obsahuje penalizaci, a to i krátkodobého,  překročení odběru nad stanovenou mez. Aby se ale  penalizace mohla uplatnit, musí být překročení odběru zjištěno a zaznamenáno. Měřicí zařízení na vstupu do odběrního objektu musí být vybaveno záznamovým zařízením.

        Na této stránce naleznete popis zařízení, které zajišťuje záznam množství odebírané energie.  Cena záznamového zařízení je blízká či dokonce nižší než cena tradičního řešení (zapisovače), ale ve srovnání s ním poskytuje řadu provozních výhod. Ekonomická návratnost zařízení je extrémně krátká a může být pouze několik měsíců.

        Záznamové zařízení je založeno na řídícím počítači, vybaveném pozicemi pro zásuvné měřicí nebo komunikační karty, programově je zařízení zcela kompatibilní s počítači třídy PC. V každém záznamovém zařízení lze sledovat naráz několik výstupních míst. Signál z měřicího přístroje sledujícího okamžité množství odebírané energie je přiváděn v analogové nebo číslicové formě do záznamového zařízení, které jej sleduje a předběžně vyhodnocuje. Je-li odběr nízký, jsou vzorky zaznamenávány na paměťové médium v dlouhých intervalech. Při růstu odběru k stanovené limitní hodnotě se záznam zhušťuje. Při překročení limitní hodnoty je zaznamenán datum a čas překročení, datum a čas návratu k normálnímu odběru a maximum odběru. Data jsou zaznamenávána na disketu ve formátu MS-Windows, takže mohou být zpracována na osobním počítači běžnými tabulkovými kalkulátory (časový průběh, odebraný výkon, maximum odběru, celková doba překročení odběrového limitu apod., ale i možnost přímé vazby na fakturaci).

        Kapacita paměťového média je dostatečná pro několikaměsíční záznamy a jeho výměna je jednodušší než výměna papíru v zapisovači.  Při požadavku okamžité dostupnosti zaznamenaných dat může být zařízení vybaveno modemem (pro přenos dat běžnou telefonní sítí) nebo radiomodemem (přenos dat bezdrátově).

Schematické znázornění měřicího systému
 

Protože veškerá činnost záznamového zařízení je řízena programem, lze způsob záznamu a předběžného vyhodnocení upravit podle specifických požadavků  (např. pro sezónní nebo časovou proměnnost odběrového diagramu). Dodavatel záznamového zařízení zajistí přípravu programů  (maker) pro vyhodnocení na počítači PC. Toto vyhodnocení se připravuje přesně podle požadavků zákazníků. Není-li odběrní místo vybaveno vhodným měřicím přístrojem, může záznamové zařízení přijímat údaje přímo ze snímačů fyzikálních veličin (teplota, průtok), případně lze v rámci dodávky přímo nové registrační místo vytvořit (včetně osazení snímači).
 
 


Igor Luhan INTEGRACE MĚŘICÍCH SYSTÉMU, Petýrkova 1948, 148 00 Praha 4, Czech Republic
tel. 245 008 128, 777 11 88 57
 
e-mail: info@ippmeasure.com