Návrat na domovskou stránku
 

Automobilová válcová zkušebna  

        Tento měřicí systém doplňuje starší válcovou zkušebnu brzd nákladních automobilů. Z brzdy jsou snímány napěťové úrovně odpovídající síle na brzdovém pedálu a brzdným silám pravého a levého kola. Na měřeném vozidle se postupně proměřují jednotlivé nápravy, na monitoru jsou pokyny pro řidiče vozidla. Naměřené hodnoty se zde zobrazují do křivky. Po měření systém automaticky vytiskne protokol, včetně vyhodnocení, a naměřené hodnoty archivuje. Činnost systému ovládá řidič z kabiny vozidla dvojicí tlačítek.

        Programy pro měření a tisk archivovaných záznamů jsou zhotoveny ve vývojovém prostředí TestPoint tak, aby přesně odpovídaly procesům pro testování používaným u zákazníka. Příklad protokolu z měření je tento:

Protokol


Igor Luhan INTEGRACE MĚŘICÍCH SYSTÉMU, Petýrkova 1948, 148 00 Praha 4, Czech Republic
tel. 245 008 128, 777 11 88 57
 
e-mail: info@ippmeasure.com