Návrat na domovskou stránku
 

Měření těsnosti zapalovacích svíček

        Měřicí a vyhodnocovací část systému pro měření těsnosti zapalovacích svíček. Celý systém byl vyroben jako jednoúčelové zařízení výrobce svíček a slouží pro provozní i vývojové měření těsnosti pětice zapalovacích svíček. Měření se provádí tlakovým vzduchem při přesných podmínkách daných normou (např. přesně daná vysoká teplota).

          Provádí se měření pětice tlaků reprezentujících uniklý vzduch svíčkou, tlak v tlakovacím potrubí a pětice teplot u patic jednotlivých svíček. Kromě toho se snímá řada digitálních signálů, reprezentujících stav automatu (např. přiklopení měřicích hrníčků). Program po celou dobu kromě vlastního měření provádí regulaci teploty tak, aby bylo dosaženo požadovaných parametrů.

          Program umožňuje tři úrovně zadání. Nechráněné je určeno pro obsluhu, která zadává typ svíček a běžné údaje. Poučená obsluha má možnost nastavovat parametry měření, jako jsou teplota, doba trvání měření, povolené rozptyly apod. Nejzkušenější obsluha má přístup prakticky ke všem parametrům měření, takže jej může mnodifikovat např. při změně požadavků zákazníka nebo při změně normy.

          Vlastní měření se provádí ve dvou fázích. V první fázi program testuje připravenost stroje, jeho těsnost, a také dosažení parametrů měření. Během druhé fáze se v cyklu provádí měření tlaků a teploty. Měření se provádí se zadanou periodou a po zadanou dobu. Při měření se na obrazovce monitoru zobrazuje graf časové závislosti tlaků a průměru z teplot. Po doměření systém vytvoří datový soubor, do něhož se uloží data z měření. Zároveň do databáze uloží základní výsledky testu.

          Po celou dobu testu se ověřuje, že výsledky nevybočily z nastavených mezí (k čemuž může dojít např. při poškození těsnicího kroužku svíčky). Pokud k něčemu takovému dojde, pak program ukončí měření a podá oblsuze informaci o problému.
   

          Program je zhotoven ve vývojovém prostředí TestPoint. Příklad využití protokolu s výsledky v procesu Lean:

  Výsledky
   

Igor Luhan INTEGRACE MĚŘICÍCH SYSTÉMU, Petýrkova 1948, 148 00 Praha 4, Czech Republic
tel. 245 008 128, 777 11 88 57
 
e-mail: info@ippmeasure.com