home


Inovace systému pro měření těsnosti zapalovacích svíček


Systém pro měření těsnosti svíček se řadu let používat ve výrobě u zákazníka. S ohledem na rozšíření výroby do dalších zemí byl ve vývojových dílnách zákazníka vyroben mechanický základ pro nové systémy. Oproti stávajícímu stavu byl systém upraven tak, že v rozvaděči je počítač s měřicí technikou, a dále kromě jištění a centrálního vypínání je zde umístěn i centrální stop. Ten funguje tak, že při stisku zajistí zvednutí kalíšků, vypnutí topeni, ponechá však počítač v běhu.

stand

Obsluha měřicího programu se neměla změnit, byla však požadována následující sada úprav programu:

  1. Přizpůsobení výše uvedené změně obsluhy centrálního stopu.

  2. Možnost zpětného vyvolání dat měřeného vzorku na obrazovce a jejich přímý tisk ve stejném formátu jako při aktuálním měření.

  3. Export dat z jednotlivého měření do xls/csv/pdf.

  4. Výběr dat pro export podle zadaných kritérií – datum, název, program, výsledek zkoušky.

  5. Úprava ovládací obrazovky – stálý přehled o nastavených parametrech programu (teplota, trvání zkoušky - např. 5min, 60min apod., povolený únik vzduchu – např. 2ccm, 0,6ccm apod.)

  6. Hromadné vkládání programů testu – import nastavení zkušebních programů z TXT.

  7. Možnost nastavení maximálního úniku tlaku nejen podle 2 norem napevno, ale také třetí volbou, kde by maximální povolený únik tlaku byl nastavitelný, a to přes heslo.

  8. Zlepšení komfortu zadávání nových svíček a parametrů do programu a jejich mazání, a to bez nutnosti spustit měření.

  9. Jazykové mutace ovládacího programu (knihovny se slovníkem, aktuálně je využita ruština).

Nejvýhodnější řešení problému spočívá ve využití měřicí techniky připojené k počítači sběrnicí USB. Toto řešení zcela odstraní závislost použitého počítače na měřicí technice a naopak a umožní kteroukoliv část měřicího řetězce nahradit v případě potřeby jinou (novou). Pro měření je využit měřicí modul firmy LabJack. Měřicí technika je umístěna přímo do stávajícího rozvaděče. Tím je chráněna před vlivy okolí a případnou krádeží. Je využit modul U6 (viz obrázek). Ten je vybaven 14 vstupy se společnou zemí, z nichž je 11 využito pro měření. Dále je vybaven 20 digitálními vstupy a výstupy, z nichž je využita pouze část. Modul je napájen přímo ze sběrnice USB. V rozvaděči je umístěn také řídící počítač. Byl využit kancelářský počítač s 19“ monitorem a bezdrátovou myší a klávesnicí. I tyto komponenty jsou standardní.

LabJack

Předmětem dodávky jsou dále moduly pro úpravu signálů a snímače, a to následující:

Při příležitosti investice do úprav měřicího programu se ukázalo jako výhodné investovat do nového vytvoření téhož měřicího programu v prostředí 64-bitových Windows. Konkrétně by se jednalo o prostředí Lazarus, které umožňuje vytvářet programy běžící jak v prostředí Windows, tak i Linux; zároveň je to freeware takže případné úpravy programu mohou provádět i pracovníci zákazníka. Z hlediska minimalizace nákladů a zachování co největší shody vytvořeného programu s tím, na co je obsluha pracoviště zvyklá, byly v prostředí Lazarus vytvořeny objekty, z nichž je původní program poskládán. Z takto vytvořených objektů pak byl znovu sestaven měřicí program tak, aby se co nejvíce blížil původnímu.Igor Luhan INTEGRACE MĚŘICÍCH SYSTÉMU, Petýrkova 1948, 148 00 Praha 4, Czech Republic
tel. 245 008 128, 777 11 88 57

e-mail: info@ippmeasure.com