home


Systém pro řízení a vyhodnocení zkoušek Bruceton


        Zkouška probíhá nezávisle na dvojici stanovišť, přičemž v každém okamžiku se testuje pouze na jediném stanovišti. Na každém stanovišti se testuje 50 výrobků (detonátorů) pomocí přesně daného postupu.
        Při vysoké teplotě se nastaví odpalovací proud na zadanou hodnotu (obvykle 240 mA) a délka odpalovacího impulsu se nastaví na 10s. Odpalovací proud se přivede na první výrobek. Pokud dojde k zažehnutí, je ve druhém kroku odpalovací proud snížen o 5 mA a provede se další krok. Pokud proud nevedl k zažehnutí, je v dalším kroku odpalovací proud zvýšen o 5 mA. Tímto způsobem se postupuje, dokud není přiveden odpalovací proud postupně na všech 50 výrobků v jednom držáku.
        Při nízké teplotě se nastaví odpalovací proud na zadanou hodnotu (obvykle 660 mA) a délka odpalovacího impulsu se nastaví na 10s. Odpalovací proud se přivede na první výrobek. Pokud dojde k zažehnutí, je ve druhém kroku odpalovací proud snížen o 10 mA a provede se další krok. Pokud proud nevedl k zažehnutí, je v dalším kroku odpalovací proud zvýšen o 10 mA. Tímto způsobem se postupuje, dokud není přiveden odpalovací proud postupně na všech 50 výrobků v jednom držáku.
        Na výrobcích se následně provede poměrně složité vyhodnocení, jehož výsledek je znázorněn na obrázku:

výsledek vyhodnocení

        Systém je tvořen průmyslovým počítačem s obvyklým vybavením (klávesnice, myš, monitor, tiskárna). Součástí zařízení je dvojice reléových matic, ovládaných digitálními výstupy. Každá z matic v uspořádání 5 x 10 kanálů umožnuje sepnout odpalovací proud pro jeden z 50 testovaných výrobků v testované matici. Pro ovládání je potřeba celkem 20 bitů. Pro generování odpalovacích impulsů je použit odpalovací přístroj výroby Indet, který byl upraven pro ovládání sériovou linkou RS232.
        Pro tento test je použita dvojice levných snímačů chvění, po jednom do každé zkušební komory. Snímače jsou použity k registraci toho, zda došlo k explozi. Nezajímavá je absolutní hodnota chvění, ale to, zda chvění překročilo určitou nastavenou prahovou úroveň. Překročení této nastavené úrovně překlopí klopný obvod zapojený na výstupu snímače; stav tohoto klopného obvodu je snímán pomocí digitálního vstupu počítače a po přečtení je klopný obvod překlopen zpět.
        Základem systému je měřicí program, vytvořený ve vývojovém prostředí TestPoint. Program řídí celé měření, vede obsluhu a ovládá zařízení. Výsledkem měření je protokol, obsahující všechny důležité informace z měření. Jeho vzhled je tento:

protokol


Igor Luhan INTEGRACE MĚŘICÍCH SYSTÉMU, Petýrkova 1948, 148 00 Praha 4, Czech Republic
tel. 245 008 128, 777 11 88 57

e-mail: info@ippmeasure.com