Návrat na domovskou stránku
 

Kalibrace filtrů

        Jedná se o unikátní systém určený pro ověřování shody zvukových filtrů, a to jak jednotlivých filtrů, tak i celých sad. Systém je používán v Českém metrologickém institutu.

          Systém umožňuje automatické ověřování všech charakteristik filtrů definovaných normou. Jedná se o měření nominálního útlumu, útlumu a integrované charakteristiky, linearity, sčítání signálů, práce filtrů v reálném čase i vlivu předřazených filtů. Ověřování se provádí jak na filtrech pásmových, tak i na širokopásmových. Systém též umožňuje korigovat vliv zvukoměru - zjišťovat jeho frekvenční charakteristiku a provádět na ni korekci. Hodnoty mohou být buď měřeny z výstupu filtru (střídavá hodnota), nebo odečítány z displeje zvukoměru. Možné je též automatické odměřování stejnosměrného napětí na výstupu zvukoměru - toto napětí reprezentuje úroveň signálu, nicméně vztah mezi úrovní signálu a napětím může být zcela obecný.

          Program je zhotoven ve vývojovém prostředí TestPoint. Příklad vzhledu zadávacího okna:

  Zadávací okno
   

          Příklad vzhledu okna s výsledky:

  Výsledky
   

Igor Luhan INTEGRACE MĚŘICÍCH SYSTÉMU, Petýrkova 1948, 148 00 Praha 4, Czech Republic
tel. 245 008 128, 777 11 88 57
 
e-mail: info@ippmeasure.com