Návrat na domovskou stránku

Programy pro měření a vyhodnocení

 

Grafické vývojové prostředí
 
 

TestPoint

    Grafické vývojové prostředí TestPoint pracuje pod všemi verzemi Windows a plně využívá jejich vlastností. S jeho pomocí lze velice snadno, rychle a efektivně vytvořit požadovanou měřicí aplikaci. Pro zajímavost uvedeme, že naše firma vytváří zakázkové měřicí aplikace téměř výhradně v tomto vývojovém prostředí. Mezi jeho důležité vlastnosti patří:

  •  intuitivní ovládání
  •  programování pomocí grafických symbolů metodou "táhni a pusť"
  •  možnost vytvoření virtuálního přístroje
  •  možnost libovolného umístění a velikosti zobrazovacích prvků
  •  možnost přenosu naměřených dat do jiných aplikací (MS-Excel aj.)
  •  podpora velkého množství přístrojů a zásuvných měřicích karet
  •  možnost simulace měřených kanálů
  •  velké množství matematických funkcí pro zpracování naměřených dat.
 
šipka
Chcete-li se o  tomto vývojovém prostředí dozvědět více, popřípadě si nahrát jeho demoverzi, příručku k demoverzi nebo nám popsat svou měřicí úlohu, přečtěte si jeho podrobný katalogový list.
 
Cena tohoto programu je (bez DPH) 
33400,- Kč

 

Uživatelské objekty pro prostředí TestPoint

    Naše firma vytvořila v prostředí TestPoint řadu užitečných objektů,  které Vám usnadní vývoj Vašeho vlastního měřicího programu.
 

šipka
Jestliže se o chcete o našich objektech dozvědět více, podívejte se na naší stránku uživatelských objektů pro vývojové prostředí TestPoint
 
Cena uživatelských objektů činí jen (bez DPH) 
3700,- Kč
 
 
 
Měřicí programy

EfLab V4.0

    Programy dodávané k měřicím systémům lze rozdělit do dvou skupin. Za prvé jsou to programy vytvořené na zakázku. Ty mají úzké vazby jak ke konkrétnímu systému, tak k uživateli. Takové programy jsou zpravidla jednoúčelové, vytvořené typicky v grafickém vývojovém prostředí. Dává se jim přednost tam, kde se požaduje zjednodušené ovládání měření, zcela automatizované měření, speciální výstupní protokoly apod. Do druhé skupiny patří univerzální měřicí programy. Tyto programy lze jednoduše nakonfigurovat pro různé systémy od měřicích karet do PC, přes GPIB přístroje, až po rozsáhlé VXI systémy. Použití naleznou především  tam, kde se požaduje snadná modifikovatelnost systému.  Do této skupiny můžeme zařadit i měřicí program EfLab V4.0.

EfLab

    EfLab V4.0 pracuje pod operačním systémem Windows, a tím jsou do jisté míry dány jeho vlastnosti. Program je ovládán systémem menu nebo přes lišty ikon, pomocí myši nebo programovými klíči. Umožňuje snadno konfigurovat jednotlivé kanály systému. Jsou zde k dispozici kanály s analogovými vstupy i výstupy, číslicovými vstupy a výstupy, čítačovými vstupy a dále výpočtové kanály, které v reálném čase provádějí matematické operace mezi měřicími kanály, včetně diskrétních regulátorů a statistických funkcí. Program podporuje kalibraci celého měřicího řetězce a automaticky pracuje ve fyzikálních jednotkách. Dovoluje nejen běžný sběr dat na zadaných kanálech, ale má i mocné prostředky pro ovládání měřeného objektu přes číslicové nebo analogové výstupy. Vestavěné diskrétní regulátory s nastavitelnými parametry jsou použitelné i pro regulaci měřeného objektu. Pomocí vestavěných nástrojů je volitelná vizualizace měřených i počítaných hodnot. Např. jsou k dispozici panely s alfanumerickým i grafickým zobrazením naměřených a vypočtených údajů.
     EfLab umožňuje plnou automatizaci měření. Průběh celého měření (tzv. scénář měření) lze rozdělit do několika částí (scén) s různými parametry. Tyto části na sebe navazují v závislosti na výsledku naměřených dat a různých podmínek. Program potom může cyklit určitou množinou režimů, které plně definuje uživatel.
     V konečné fázi program interaktivně, na pokyn obsluhy, zpracovává data, tiskne protokoly o měření jak tabelární (i s výpočty a statistickým vyhodnocením), tak grafické včetně obecných XY  grafů. Pro nestandardní zpracování je možné přenést data do jiného programu ve formátu CSV.
     Program EfLab V4.0 je velice výkonný prostředek pro automatizovaný sběr dat a jejich následné zpracování.
 
 

šipka
Chcete-li se o našem měřicím programu EfLab dozvědět více nebo si zdarma stáhnou jeho demonstrační verzi, příručku nebo nám popsat svou měřicí úlohu, navštivte naši stránku s katalogovým listem programu Eflab.
 
    Je možná též zápůjčka a pronájem programu na omezenou dobu.
 
Cena programu EfLab pro Win je pouze (bez DPH) 
26000,- Kč
 
 

Dolňkový program pro EfLab:

Kalibr

    Je to databáze cejchovních křivek pro program EfLab, která zajišťuje udržování a doplňování databáze kalibračních hodnot snímačů a přípravu sestavy kalibračních hodnot pro každou zkoušku.
 

šipka
Chcete-li podrobnější informace o tomto doplňku měřicího programu EfLab, přečtěte si jeho katalogový list.
 
Cena tohoto  doplňkového programu  je (bez DPH) 
3450,- Kč

FAMOS

    FAMOS je program firmy imc, určený pro nastavení měřicí cesty a způsobu vyhodnocení, ale i pro offlinové vyhodnocení naměřených dat. Umožňuje export dat do řady formátů a automatický tisk protokolů. Ovládání je velice jednoduché, většinou na principu "táhni a pusť". To znamená, že např. přetažením názvu veličiny nad ikonu grafu se zobrazí časový průběh veličiny. Nebo přetažením nad ikonu tiskárny se vygeneruje tiskový protokol. Jednoduchost ovládání však není v žádném případě vykoupena jeho možnostmi. O jeho mocnosti a oblibě svědčí již několik tisíc instalací po celém světě.
     Program se ovládá v několika jazycích, např. v angličtině či němčině. Čeština však mezi nimi zatím chybí.
 
 

šipka
Chcete-li se o měřicím programu FAMOS dozvědět více, navštivte stránku s podrobným popisem programu FAMOS.
Cena programu FAMOS je (bez DPH) 
59520,- Kč
 
 

   Máte-li zájem o jakýkoliv program z naší nabídky, zašlete objednávku nebo se ozvěte (telefonem, e-mailem) a domluvíme způsob platby a dodávky, který by Vám vyhovoval.


    Chcete-li nám poslat e-mail, klikněte zde:
Pošli e-mail

Igor Luhan INTEGRACE MĚŘICÍCH SYSTÉMU, Petýrkova 1948, 148 00 Praha 4, Czech Republic
tel. (2) 341 39 39 2, (777) 11 88 57
fax (001)801-365-8515

e-mail: info@ippmeasure.com