Návrat na domovskou stránku
 

Programové vybavení kalibrátoru

        Jedná se o sadu programů pro ověření a kalibraci snímačů chvění, a to včetně bočního chvění. Programy plně automatizují měření, tisknou protokoly. Zajišťují též kalibraci etalonu laserovým interferometrem. Veličiny jsou měřeny přístroji na sběrnici IEEE488.

  Sada odsahuje tyto programy :
   

  1. Program pro měření kalibrátoru
  2.         Kalibrátor s etalonovým snímačem je připojen k voltmetru Keithley 2001, který měří efektivní hodnotu výstupního signálu z kalibrátoru a frekvenci výstupního signálu. Voltmetr je ovládán sběrnicí GP-IB a interfejsovou deskou Keithley z počítače PC HP Vectra. Měření je prováděno několikrát, po skončení je vyhodnoceno a na tiskárně je vytisknut protokol kalibrace.
    

  3. Program pro kalibraci snímačů srovnávací metodou
   
  1. Program pro kalibraci snímačů pomocí laserového interferometru
 
   
        Všechny programy jsou zhotoveny ve vývojovém prostředí TestPoint a spouštějí se způsobem standardním  pro MS-Windows, tj. dvojím kliknutím na ikoně.
 

Igor Luhan INTEGRACE MĚŘICÍCH SYSTÉMU, Petýrkova 1948, 148 00 Praha 4, Czech Republic
tel. 245 008 128, 777 11 88 57
 
e-mail: info@ippmeasure.com