Návrat na domovskou stránku
 

Radiotechnická měření letadel 
 
        Měřicí systém je určen pro radiotechnická měření letecké avioniky. Požadavky na něj kladené jsou do značné míry konformní s vlastnostmi testeru CMS54 firmy Rohde&amp amp;Schwarz a pouze rozšiřují jeho rozsah nebo přesnost v určitých směrech. Uvedený přístroj se stal logicky základem systému, je do něho zařazen tak, aby bylo umožněno automatizované měření. Systém je doplněn několika moduly rozšiřujícími oblast použití, měřené rozsahy apod. Vysokofrekvenční vstup je společný jak pro testy přijímačů, tak vysílačů, a musí proběhnout bez manipulace s kabely.
        Systém měl být rozšířen o dvojici nízkofrekvenčních generátorů minimálně o frekvenčním rozsahu 20 Hz až 100 kHz (CMS54 má rozsah do 30 kHz), o fázově citlivý voltmetr pro měření st. napětí 3 mV až 300 V a s frekvenčním rozsahem 20 Hz až 100 kHz (voltmetr vestavěný do CMS54 má rozsah do 30V a do 20kHz), o vysokofrekvenční generátor s rozlišovací schopností 1 Hz (CMS54 má rozlišení 10 Hz) a v neposlední řadě též o digitální paměťový osciloskop s kmitočtovým rozsahem DC až 100 MHz pro vstupní úroveň 10 mV až 10 V (CMS54 obsahuje pouze jednoduchý osciloskop s rozsahem do 20kHz).
 VXI
        Za základ systému tedy slouží radiokomunikační monitor CMS54.
        Pro generování nízkofrekvenčních signálů je použit generátor Pentek typ 5020. Jedná se o čtyřkanálový generátor řízený vestavěným signálovým procesorem. Frekvence je synchronizována z přesného frekvenčního generátoru a umožňuje generovat signál v rozmezí DC až 20 MHz, s rozlišením 0,012 Hz. Výstupní signál je +10 dBm na odporu 50W, čistota sinusovky je garantována v rozmezí -55 dBc.
        Vysokofrekvenční generátor Marconi 3002 generuje frekvence od 9 kHz do 2,4 GHz s rozlišením po 1 Hz, výstup je -137 až +25 dBm/50W s rozlišením 0,1 dB. Zbytková frekvenční modulace činí 4,5 Hz, harmonické zkreslení je menší než -30 dB a neharmonické je pod -60 dB. Frekvenční modulace je možná v rozmezí 0 až 100 kHz, se zkreslením &amp lt; 3% (typicky 0,5%). Amplitudová modulace je do 500 MHz v rozmezí 0 až 99,9% a s chybou 1,5% až 2,5% (podle hloubky modulace).
Frekvence obou generátorů, nízkofrekvenčního i vysokofrekvenčního, je synchronizována frekvenčním normálem Racal Dana 3351E. Jedná se o standard založený na termostaticky chráněném oscilátoru generujícím frekvence 1MHz, 5MHz a 10 MHz s přesností 5x10-10 za den. Při případném požadavku na ještě vyšší přesnost lze použít provedení s rubidiovým oscilátorem, čímž se přesnostzvýší více než o 2 řády. Modul obsahuje trojici samostatných, vzájemně oddělených výstupů.
        VXI227 představuje fázově citlivý voltmetr umožňující měřit napětí a fáze střídavých průběhů o frekvenci 100 Hz až 100 kHz s přesností na 41/2 číslice, přesnost měření fáze je 1/4o . Měřená napětí jsou v rozsahu 3 mV až 300 V s automatickou volbou rozsahu.
        Pro sledování rychlejších průběhů je použit dvoukanálový modul digitálního osciloskopu Tektronix TVS621. Modul má šířku pásma 250 MHz a je vybaven osmibitovým převodníkem o maximální vzorkovací grekvenci 1 GSa/s, což bohatě vyhovuje požadavkům. Délka paměti záznamu je 15 000 vzorků. Modul je vybaven značnou výpočetní kapacitou, což umožňuje okamžitě na naměřených křívkách provádět vyhodnocení, transformace, digitální filtraci apod.
        Pro přepínání jednotlivých kanálů je použit přepínač Tektronix VX4357. Jedná se o 32 samostatně ovladaných relé v zapojení SPDT, která mohou přenášet až 250V~ 2A. Takové uspořádání přepínače umožňuje definovat zapojení až v okamžiku vytváření měřicího programu, případně jej modifikovat při přípravě konkrétního testu, a to pouze programově.
        Moduly jsou umístěny v rámu VXI typu VX1410 firmy Tektronix. Rám je vybaven 13 pozicemi a je vytvořen tak, aby se v případě poruchy umožnila maximálně rychlá výměna vadného modulu. Například napájecí blok lze vyměnit do tří minut.
        Součástí systému je též počítač Pentium Pro, pracující na frekvenci 200MHz. Počítač typu VXIpc-860, ve tvaru modulu VXI, je zasunutý do rámu systému. Počítač zajistí sběr dat a generování budicích průběhů.
 
 

Řešení vykazuje tyto hlavní výhody :


 
Igor Luhan INTEGRACE MĚŘICÍCH SYSTÉMU, Petýrkova 1948, 148 00 Praha 4, Czech Republic
tel. 245 008 128, 777 11 88 57
 
e-mail: info@ippmeasure.com