Návrat na domovskou stránku

Systémy VXI 
 
   Sběrnice VXI představuje první rozsáhlý a komerčně úspěšný standard, na jehož přípravě se od samého začátku podílela většina významných producentů systémových měřicích přístrojů. Nyní je na trhu téměř tisíc modulů od řady výrobců. Funkčnost a výhodnost systémů s touto sběrnicí již byla dokumentována na řadě realizovaných aplikací. 
   Naše firma je členem konsorcia VXI plug&play, které dále rozvíjí standardy VXI na systémovou úroveň. 
   Zde je možno se s navazujícími standardy seznámit. 

   Vydáváme časopis, popisující použití této moderní technologie v nejrůznějších oborech. Zde si můžete jednotlivá čísla tohoto časopisu stáhnout nebo si objednat jejich bezplatné zasílání poštou.

Schematické znázornění systému VXI
 
    Zde se můžete podívat na studie měřicích systémů VXI pro některé aplikace:
 
    Norma VXI garantuje, že moduly různých výrobců lze vzájemně kombinovat v jednom systému. Ze čtyř velikostí, normou definovaných, se v praxi prosadila pouze velikost C. Okrajové velikosti A a D se nepoužívají. Moduly ve velikosti B již dodává jediná firma. Vývoj nabídky zřetelně směruje k velikosti C jako optimálnímu kompromisu mezi výkonem a cenou. Kromě běžných modulů pro měření, přepínání veličin a jejich generování jsou zapotřebí různé díly, nutné pro vytvoření systému (rámy, počítače, signálové procesory, paměti, atd.). Na základě Vaší poptávky provedeme jejich výběr tak, aby nedegradovaly vlastnosti měřicích modulů a aby umožnily realizovat zvolené měřicí a vyhodnocovací algoritmy. Systém může být doplněn též dalšími, méně obvyklými moduly, jako jsou např. měřiče výkonu, ovladače rozsáhlých multiplexerových systémů, algoritmické moduly a regulátory, zesilovače a útlumové články, proměnné zátěže, speciální moduly pro testování elektroniky, komunikačních prostředků nebo letecké a vojenské techniky. Nabízíme Vám bezplatné zpracování předprojektu a návrhu nejvhodnější sestavy, včetně cenové nabídky.

    Nezastupitelnou částí systémů VXI jsou i měřicí a vyhodnocovací programy. Podle standardu VXI plug&play jsme vytvořili interfejs komunikační knihovny VISA, který umožňuje používat grafické objektové vývojové prostředí TestPoint na systémech VXI. V těchto systémech lze samozřejmě použít i univerzální měřicí program EfLab.

   Implementace systému VXI typicky představuje vleký projekt, jehož význam pro zákazníka vyžaduje odpovědné naplánování a kvalitní řízení. V této oblasti můžeme nabídnou to, co málokdo z konkurence. Zde si přečtete, jakých výsledků jsem dosáhli a co můžeme nabídnout navíc.

Igor Luhan INTEGRACE MĚŘICÍCH SYSTÉMU, Petýrkova 1948, 148 00 Praha 4, Czech Republic
tel. 245 008 128, 777 11 88 57
 
e-mail: info@ippmeasure.com