Návrat na domovskou stránku
 

Komplexní měření letadel 
 
        Jsou požadována měření vibrací, hluku a tenzometrická měření. Součástí měření je test elektronických modulů, a to jak zvnějšku (vysílané a přijímané signály), tak i uvnitř (komunikace na dvou sběrnicích Arinc 429). Systém musí být otevřený natolik, aby umožnil pozdější rozšíření o analogové měřicí moduly pro měření signálů generovaných letadlem a pro generování signálů letadlem přijímaných. Předpokládá se, že tenzometrická měření, měření vibrací a měření hluku nebudou prováděna zároveň, ale mohou být prováděna souběžně s měřením analogových signálů a se sledováním sběrnic.
        Moduly VXI jsou umístěny v šasi Tektronix VX1410 IntelliFrame™. Šasi obsahuje 13 pozic pro moduly, umožňuje napájení sítí 220V ale i z interní sítě letadla a výkon zdrojů a chlazení je dostatečný pro prakticky všechny moduly VXI na trhu. Šasi (a tím i všechny moduly v něm umístěné) mohou pracovat na palubě letadla až do výšky 15 000 stop.
        Na místě měřicího počítače je použit zásuvný modul Pentium Pro, pracující na frekvenci 200MHz. Tento PC kompatibilní modul VXIpc-860 je zasunut v rámu VXI a se systémem tvoří jeden kompaktní celek. Počítač je vybaven SCSI portem a doplněn českou klávesnicí a myší.
        Počítač je, podle druhu prováděného testu, alternativně doplněn buď kvalitním monitorem 15" SVGA color nebo plochým displejem.
Měřicí VXI sestava
        Monitor poskytuje vynikající zobrazení, vyžaduje však napájení ze sítě 220V~ a není odolný vůči vlivům okolí. Hodí se proto pro testování v laboratoři. Naopak plochý displej je malý a odolný a je-li připevněn na rám VXI, umožní vytvoření zcela kompaktního systému. Jedná se o aktivní barevný TFT displej s rozlišením VGA. Jeho napájení je z rámu VXI. Displej LCD je doplněn snímáním dotyku na obrazovku (Touch Screen), což umožňuje ovládat měřicí programy dotykem na programově tvořená tlačítka na obrazovce.
        Pro archivaci balíků dat a pro jejich přenášení na vyhodnocovací systém jsou použity přepisovatelné optické disky, jež se vyznačují velice rychlým zápisem dat, srovnatelným s pevným diskem.
Měření analogových signálů je realizováno dvojicí modulů VXI, a to 61/2-místným multimetrem Tektronix VX4237 s reléovým modulem VX4385.
        Multimetr měří stejnosměrná a střídavá napětí, stejnosměrné proudy a odpor. Vzorkovací frekvence (při určité ztrátě rozlišení) může být až 100 vzorků za vteřinu. Reléový modul VX4385 obsahuje 128 relé v konfigurovatelném zapojení. Může být použit jako dvoudrátový multiplexer 64 kanálů, nebo jako čtyřdrátový multiplexer 32 kanálů, nebo např. také lze z něho využít pro měření analogových kanálů pouze polovinu a zbytek využít pro zvýšení počtu kanálů souběžného měření. Doba sepnutí kontaktu je 10 ms.
        Požadovaná tenzometrická měření na 32 kanálech se vzorkovací frekvencí až 5000 vz/s realizuje čtveřice osmikanálových záznamníků firmy Analogic, typu DBS8700.
        Každý digitizér DBS8700 obsahuje osm diferenciálních vstupů, převodník s rozlišením 16 bitů a maximální vzorkovací frekvencí 200 kSa/s. Každý z nich je též vybaven dvojicí kanálů DMA urychlujících přenos dat do počítače. Tento typ digitizéru se často využívá pro měření v leteckém a automobilovém průmyslu.
        Pro měření signálů chvění na maximálně 32 kanálech o požadované vzorkovací frekvenci až 15 kHz bude využita čtveřice modulů DBS7800, společná pro tenzometrická měření. Pro rychlé provádění analýzy dat a pro číslicovou filtraci dat je využit signálový procesor.
        Pro měření hluku na 4 kanálech při vzorkovací frekvenci až 100 kSa/s je opět využita čtveřice modulů DBS8700; každý z modulů zajistí měření jednoho kanálu.
        VX4224 čítač/časovač do 200 MHz s rozlišením na 9 číslic  je využíván pro kontrolu nastavení frekvence.
        Generátor funkcí Tektronix VX4750 do 25 MHz s možností FM/AM/PM modulace je vhodný pro kontrolu citlivosti a selektivity.
        Generátor libovolných průběhů s předdefinovanými funkcemi a možností nadefinovat libovolný průběh signálu Tektronix VX4792A je použit jako zdroj modulace pro funkční generátor a při simulaci nestandardních signálů.
        Systém provádí nejen měření, ale i předvyhodnocení naměřených dat. Pro rychlé zpracování signálů a jejich filtraci (především pro možnost sledování předzpracovaných dat, např. FFT, již během měření) je do systému začleněn signálový procesor osazený transputerem Inmos T800 a doplněný patřičným firmwarem. Tato sestava je součástí jednokanálového digitizéru a analyzátoru křivek Tektronix VX4240 s rozlišením 12 bit a s maximální vzorkovací frekvencí 10 MSa/s. Digitizér je navíc využit pro měření rychle proměnných signálů a jako číslicový osciloskop.
        Pro operativní a rychlé ukládání dynamicky naměřených dat o souhrnné vzorkovací frekvenci až 180 kSa/s lze použít paměťový modul, přebírající data přímo ze sběrnice VXI. Jedná se o modul Brűel&amp amp;Kjaer 4703. Může být osazen pamětí až 128 MB, při osazení 64 MB paměti vystačí kapacita minimálně na šestiminutový záznam 15 kanálů vibrací nebo 32 kanálů tenzometrických, oboje uvažováno při nejvyšší požadované vzorkovací frekvenci. Data uložená v modulu lze zapisovat na diskové médium po blocích.
        Pro sledování sběrnice Arinc 429 je vhodný modul VX4428, vybavený čtyřmi nezávislými přijímači a čtyřmi vysílači sběrnice. Moduly mohou být připojeny nezávisle na čtyři různé sběrnice, ale mohou být použity i pro sledování čtyř různých dějů na jedné sběrnici. Umožňují příjem dat, buď všech nebo nastaveného typu. Vysílání je možné na řadě úrovní a je možné též programově vnášet chyby do komunikace (chybná data, chybný formát, pozměněnou elektrickou úroveň apod.) a sledovat reakci systému.
Sestava rámu VX1410

        Součástí systému je celá řada programů pro měření a vyhodnocení dat. Jedná se např. o programy pro sledování určitých veličin (např. sledování komunikace FM přijímače na sběrnici a na analogové straně). Použití naleznou i komplexní programy pro určité měřicí cykly, prováděné např. za letu, bezobslužně, s ukládáním dat na optický disk a dodatečným vyhodnocením. Za letu se provádí pouze předvyhodnocení dat pro rozhodnutí, zda má smysl v testu dále pokračovat.
 
 

Hlavní výhody tohoto řešení: 

 
Igor Luhan INTEGRACE MĚŘICÍCH SYSTÉMU, Petýrkova 1948, 148 00 Praha 4, Czech Republic
tel. 245 008 128, 777 11 88 57
 
e-mail: info@ippmeasure.com