Návrat na domovskou stránku
 

Testování vložek topení automobilů FORD

Zadání

        Při životnostních zkouškách je výměník umístěn v komoře, v níž je udržována teplota 85oC. Výměníkem je proháněna voda o konstantní teplotě 135oC a tlaku 1,4 atm. Průtok vody je kolem 6 l/min., do 10 l/min. Zkoušky trvají kolem 600 hodin.
 

Popis řešení

        Navržený měřicí systém zajišťuje měření teploty vytápěcí vody a teploty vzduchu v komoře a průtok vytápěcí kapaliny. Hodnoty jsou zaznamenávány a je hlídáno překročení nastavených mezí - při jejich překročení je záznam "zhuštěn" a je varována obsluha. Systém zajišťuje též regulaci teploty vytápěcí kapaliny (pomocí PID regulátoru volitelně na dvouhodnotovém výstupu nebo na analogovém výstupu ovládajících elektrické vytápění) a regulaci teploty prosředí (pomocí PID regulátoru na dvoustavovém výstupu, určeném k ovládání ventilátoru).
        Veličiny jsou měřeny multifunkční měřicí deskou PCL818L.
 

Měřicí deska PCL 818L

Deska je vybavena 16 analogovými vstupními kanály, výstupním analogovým kanálem, čítačem (lze jej použit pro měření průtoku) a 16 bity digitálních vstupů a výstupů (pro ovládání topení, ventilátoru, případně i houkačky). Rozlišení desky je na 12 bitů. Protože digitální vstupy a výstupy jsou v úrovních TTL, bude jejich úroveň posílena deskou Efc DIN785 na úroveň 120V 1A (výstpupy) či upravena deskou Efc DIN782 (vstupy). Deska se připevňuje na lištu DIN TS35.
        Teploty jsou měřeny odporovými snímači v jímce, typ Pt100.
        Protože tlak v topném potrubí je vytvářen pomocí vzduchu, je tento tlak i měřen na vzduchové části, snímačem DMP331. Rozsah snímače bude 1,6 bar, výstupní napětí je 0 až 5V, linearita 0,5%, teplotní pracovní rozsah do 60oC.
        Průtok topné kapaliny je měřen vrtulkovým průtokoměrem WF50 s optočlenem, dávajícím 1 impuls na 1 proteklý litr.
        Protože snímače teploty Pt100 nemají upravený elektrický výstup, provádí se jejich napájení a úprava výstupního signálu na normalizovanou hodnotu 5V v modulech 5E-Ptu, jedná se o levnější obdobu standardních modulů řady 5B ("kostek"), které jsou zasunuty do nosiče čtyř modulů typu Efc 5B4. Nosič i s moduly je možno umístit buď na lištu DIN TS35, nebo pomocí patek na stůl, stěnu apod.
 
 

Důležitou částí testovacího systému je program, který zajišťuje:

        Ovládací a vyhodnocovací program je zhotoven ve vývojovém prostředí TestPoint, skýtajícím bohaté příslušenství pro sběr dat včetně zpracování.
TestPoint

        Program plně automatizuje zkoušky, včetně kalibrace, odměření výrobku, vizualizace měřených a ovládaných veličin číselně a graficky. Program je v běžném provozu ovládán např. pouze dvojicí programově tvořených tlačítek na obrazovce počítače. Klávesnice či myš jsou potřeba pro nastavení programu při nestandardních měřeních.
        


 
Igor Luhan INTEGRACE MĚŘICÍCH SYSTÉMU, Petýrkova 1948, 148 00 Praha 4, Czech Republic
tel. 245 008 128, 777 11 88 57
 
e-mail: info@ippmeasure.com