Návrat na domovskou stránku
 

Měřicí systém pro měření síly a momentu

 
Systém pro měření otáčecího momentu a síly ovládání teploty a recirkulace na vozidlové jednotce topení a klimatizace používá dvojici měřicích hlav. Jedna z nich slouží pro ovládání otočného regulátoru teploty a výdechů; tato hlava měří ovládací cílu do 2Nm. Druhá hlava je určena pro ovládání táhla recirkulace, generuje přímočarý pohyb a měří ovládací sílu v rozsahu do 200N.

Měřicí hlava pro měření síly

Pro ovládání jsou použity stejnosměrné motorky s planetovou převodovkou, které na rozdíl od krokových motorů negenerují rychlostní ani silové rázy. Rychlost otáčení či pohybu je regulována signálem PWM s proměnnou střídou a konstantní amplitudou. Převod otáčivého na přímočarý pohyb se děje prostřednictvím přesného šroubu s maticí.

Měřicí systém umožňuje nastavení ovládacích prvků na zvolenou polohu zvolenou rychlostí. Za tímto účelem je každá měřicí hlava vybavena bezkontaktním snímačem polohy (případně úhlové polohy) na principu inkrementálního čidla, který ve srovnání s ostatními principy dává nejlepší opakovatelnost a přesně definovanou citlivost.

Vlastní měřicí systém je sestaven z modulů CANSAS pro měření můstkových veličin (síla a moment), pro snímání inkrementální polohy i pro generování PWM signálu. Všechny moduly jsou vzájemně propojeny sběrnicí CANbus. Touto sběrnicí je připojen i modul busDAQ, který provádí připravený mikroprogram. Tento mikroprogram zajišťuje především zpětnovazební regulaci polohy a průběžné měření síly a momentu a jejich srovnávání se zadanými limity.

Modul busDAQ je připojen na síti LAN. Na počítači zákazníka běží program určený pro zadání posloupnosti měření, pro ovládání měřicích hlav i pro prezentaci výsledků, včetně tisku protokolu. Program je připraven ve vývojovém prostředí TestPoint.

Ovládací okno


 
Igor Luhan INTEGRACE MĚŘICÍCH SYSTÉMU, Petýrkova 1948, 148 00 Praha 4, Czech Republic
tel. 245 008 128, 777 11 88 57
 
e-mail: info@ippmeasure.com