Návrat na domovskou stránku
 

Údaje měřicí sestavy Universal

Veličina

Hodnota
Rozsah dodávky
systém na klíč (PC zákazníka) včetně trvalé podpory na místě
Analogové vstupy – počet 8, galvanicky oddělené
Max. celk. vzorkovací frekvence 20 000 / s
Rozlišení 24 bit
Vstupní rozsah programově nastavitelný pro každý vstup: napětí 0,1 až 80V, proud 0,1 až 1A,měronostný proud 0(4)-20mA, termočlánky J a K, Pt100, DMS 1/2 nebo plný můstek, potenciometr, ICP, inkrementální signál polohy, frekvence, PWM
Sledování rozsahu měřených hodnot ano
Analogové výstupy
náhradou za 4 vstupy (option)
Analogové výstupy - počet 4
Analogové výstupy - rozsah
±10V
Digitální vstupy - počet 8
Úroveň do 60V, galvanicky oddělené
Digitální výstupy - počet 8
Úroveň kontakt 100V 2A
Programové spínače - počet 8
Programové konstanty - počet 12
Výpočtové kanály - počet 32
Sledování rozsahu počítaných hodnot ano
Max. délka vyhodnocovaného výrazu 255 znaků
Typy výrazů aritmetické, goniometrické, logické, filtrační, regulační
Typy kanálů používaných ve výrazech analogové, digitální, konstanty, spínače
Systémové proměnné ve výrazech datum, čas, paměť, stav měření
Typy regulátorů P, PI, PID, PD, integrální i s omezením
Volné použití názvů pro kanály ano
Způsob komunikace modul - počítač Ethernet 10/100 Mbit server
Operační systém počítače Windows 9x a  vyšší
Režimy statického měření ruční či  podmíněný start, ruční, podmíněný či časový stop,  ruční či automatický zápis hodnot
Režimy dynamického měření osciloskop, záznamník jednorázových dějů
Synchronizace na vstupu
kterémkoliv
Post Mortem protokol ve statickém režimu
Počet možných pokračování v každém kroku měření 5
Možnost tisku protokolu ano
Max. počet grafů v jednom protokolu 16
Šablony protokolů ano
Cena bez DPH 180 360,- Kč

Systémy LabTest se dodávají ve třech variantách.

LabTest - možnosti Analogové vstupy
Obecné vlastnosti systému Měření
Možnosti uplatnění Naměřené hodnoty
Verze Simple Pokračování měření
Verze Fast Výpočtové kanály