Návrat na domovskou stránku
 

Vlastnosti systému

Systém provádí měření v jednom ze dvou režimů - statickém a dynamickém. Jako statický zde označujeme takový režim, kdy měřící modul odměří vzorek vstupní veličiny vždy na pokyn programu, což představuje měření s maximálně několika odměry za sekundu. V dynamickém režimu jsou odměry jednotlivých vzorků signálu řízeny buď interními hodinami, nebo vnějším signálem a mohou dosahovat až stovek tisíc vzorků za vteřinu.

Systém umožňuje: