Návrat na domovskou stránku
 

Naměřené hodnoty

Naměřené hodnoty

Okna s naměřenými hodnotami. Zobrazeny jsou naměřené hodnoty na vybraných kanálech, stav měření, hodnoty digitálních vstupů a výstupů. Grafické okno zobrazuje časový průběh hodnot několika zvolených kanálů. Vpravo je statistika dvojice vybraných kanálů.