Návrat na domovskou stránku
 

Měření

Režim měření; kliknutím otevřete obrázek v plné velikosti (487 x 495 pix)Obrázek vlevo znázorňuje okno, jehož prostřednictvím se nastavuje režim měření. Nastavuje se zde způsob ukládání dat, režim měření a podmínky startu a  stopu měření.  Je-li zamýšleno dynamické měření, pak jeho specifické vlastnosti se nastavují v okně na pravé straně. Zde se mj. nastavuje způsob spouštění měření (nebo v režimu osciloskopu synchronizace měření se signálem). Nastavuje se prahová úroveň a  hlavněDynamické měření; kliknutím otevřete obrázek v plné velikosti (527 x 276 pix) kanál, který slouží pro synchronizaci měření. Zadává se zde vzorkovací kmitočet a počet vzorků v jednom záznamu. V neposlední řadě se vybere jeden z  režimů měření. Osciloskop je určen především pro sledování průběhu časově proměnných veličin, v grafickém okně jsou zobrazovány křivky, které se mění tak, jak se mění vstupní signál. Záznamník přechodových dějů slouží k jednorázovému zaznamenání průběhu rychlého, neopakujícího se děje.